Het plan

Wonen, ontmoeten en verbinden

Wonen met veel groen
Archimedeskwartier staat voor duurzaam hoogstedelijk wonen in een groene en levendige omgeving, met ontmoetings- en speelplekken. De natuurinclusieve ontwikkeling van het gebied staat in het teken van klimaatadaptatie, biodiversiteit en een innovatieve benadering van mobiliteit. De hoeveelheid verharding wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd en we passen groene daken en gevels toe naast het planten van bomen. Ook wordt het binnengebied autoluw, waardoor de voetganger, fietser en natuur centraal staat. Op deze plek komen de flora en fauna van de omliggende polder en stad samen.

Gebiedstransformatie
Archimedeskwartier staat voor een ingrijpende transformatie. De geïsoleerde, monotone en onbenutte locatie van het voormalig schoolgebouw wordt herontwikkeld naar een duurzaam en levendig gebied. Behalve een woonbestemming krijgt het Archimedeskwartier ook een commerciële bestemming met een supermarkt, een kleinschalige horecagelegenheid, zorgvoorzieningen en parkeergarages.

Recreëren aan een zijtak van de Kromme Rijn
Ruimte voor recreatie is er ook: langs de oever van het riviertje de Kromme Rijn is het goed toeven. De waterloop wordt doorgetrokken. De geparcelleerde wand van de bebouwing heeft een dubbele stedenbouwkundige functie. Enerzijds weert het het geluid van de snelweg, anderzijds reageert het visueel op de groenstructuur en de Kromme Rijn.

Autoluw
Door het creëren van een autoluwe binnenzone ontstaat meer ruimte voor ontmoetingen. We creëren een shared space; een openbare ruimte die wordt gedeeld door voetgangers, fietsers en auto’s. De menselijke schaal staat centraal.

Richting het aangrenzende kantorenpark aan de Daltonlaan zijn in het verlengde van de bestaande wegen openbare ruimtes gepland. Zo kunnen in de toekomst de twee gebieden naadloos op elkaar aansluiten. De commerciële functies langs de Archimedeslaan zorgen voor levendigheid en gezelligheid.

  • Hoogstedelijk wonen en leven
  • De waterloop wordt doorgetrokken
  • Hoogwaardige publieke ruimten
  • Groen als cruciaal onderdeel van een gezonde leefomgeving
  • Duurzaam en klimaatadaptief
  • Shared space: eerst de voetganger, dan de fietser en dan de automobilist
  • Mobiliteitsplan

Interesse?

Ben je enthousiast over de locatie en wil je graag meedenken over jou droomwoning? Meld je aan als belangstellende en vul hierna je woonwensen in. Na het invullen van het formulier ontvang je een e-mail ter bevestiging.