Nieuwsbrief mei 2024

KondorWessels Projecten houdt u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de woningen en voorzieningen die worden gebouwd in het project Archimedeskwartier in Utrecht. In deze nieuwsbrief staat wat er nu gebeurt rondom het project, wat de volgende stappen zijn en hoe het proces rond de ontwikkeling van de woningen en voorzieningen eruitziet.

Illegale rave op locatie Archimedeskwartier
Op zondag 12 mei jl. stond Archimedeskwartier in de schijnwerpers, zij het niet op de manier die we hadden gehoopt. Het verlaten terrein werd zonder toestemming gebruikt voor een illegale rave (Engelse term voor feest). 
De activiteit trok honderden mensen aan met ernstige hinder voor de omgeving, waaronder verstoring van het verkeer en geluidsoverlast. De deelnemers aan deze illegale bijeenkomst negeerden verzoeken van de beveiliging en politie om het feest te beëindigen. Ondanks de inzet van politie is het niet gelukt om de activiteiten direct die nacht te laten stoppen, waardoor de overlast voor de omgeving toenam naarmate de nacht vorderde.

Momenteel zijn we in gesprek met zowel de beveiligingsorganisatie die het terrein bewaakt als de politie om de veiligheid te herstellen en verdere incidenten te voorkomen. We vinden het zeer spijtig dat ons terrein voor illegale activiteiten is gebruikt en dat omwonenden overlast hebben ervaren. We blijven ons inzetten om de veiligheid van het terrein te waarborgen en overlast te voorkomen.

Toekomst Archimedeskwartier 
Momenteel brengt KondorWessels Projecten in kaart wat de consequenties zijn van de Alternatieve Ring Utrecht (ARU) voor het project. Tegelijkertijd zijn we bezig met het herijken van het  woonprogramma omwille van de financiële haalbaarheid. Een aanpassing van het woonprogramma is noodzakelijk om het plan haalbaar te maken. Dit is een complex proces dat nauwkeurige analyse en planning vereist om ervoor te zorgen dat ons plan in overeenstemming is met de geldende regelgeving en beleidsmaatregelen. 

Beide processen vergen tijd en inspanning, maar we zijn vastbesloten om alles op elkaar afgestemd te krijgen en Archimedeskwartier succesvol te realiseren. Via de digitale nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond Archimedeskwartier. 

Contact
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u ons bereiken via info@archimedeskwartier.nl

www.archimedeskwartier.nl

Namens team Archimedeskwartier, 

KondorWessels Projecten

nieuwsoverzicht